Maaike van der Ven, Marieke Schouten, Rimmert van Luyn

De gemeente Zaltbommel is een paar markante bedrijventerreinen rijk, het grootste aantal daarvan aan de randen van de stad. Bedrijventerreinen die elkaar veel te bieden hebben en van elkaar kunnen leren. Steeds vaker wordt daarom de samenwerking opgezocht. Niet alleen uit het oogpunt van efficiency (wat de een al geregeld heeft hoeft de ander niet opnieuw uit te vinden), maar ook om grotere stappen te kunnen maken op het gebied van duurzaamheid: samen bereiken we meer dan elk alleen.

De nieuwe gezamenlijke nieuwsbrief van SOBZ (De Ooijk, Veilingweg, Van Voordenpark, De Waluwe) en (Parkmanagement) De Wildeman is daar een voorbeeld van. Net als, heel recent, de netwerkbijeenkomst van 12 oktober, bij Cambium College De Waard. Mede-initiatiefnemers van de samenwerking Marieke Schouten (bestuur SOBZ), Rimmert van Luyn (bestuur De Wildeman en energiecoöperatie CDBZ) en Maaike van der Ven (Accountmanager Bedrijven bij de gemeente Zaltbommel), zijn enthousiast. Rimmert: ‘SOBZ en De Wildeman hebben hun duurzaamheidsambities samengevoegd om zo slagvaardiger te zijn. Coöperatie Duurzaamheid Bedrijventerreinen Zaltbommel (CDBZ) opereert nu namens de bedrijventerreinen in Zaltbommel.  Ze initiëren en realiseren samen projecten en kunnen nu ook samen zoeken naar financiering voor die projecten. Dat maakt ook de samenwerking met de gemeente veel efficiënter. En het werkt! Het warmtenet tussen Hitachi en DHL is nu n uitvoering. Aan het begin van het nieuwe jaar wordt dit gerealiseerd.  Daarnaast zijn we nog met een aantal zonnepanelenprojecten bezig waar ook alle seinen op groen staan. De retentievijver, waar panelen op komen, is daar een goed voorbeeld van. En we zijn nog niet klaar. Er liggen nog heel veel kansen om de bedrijventerreinen verder te verduurzamen.’

Maaike spreekt met veel ondernemers: ‘We zien steeds vaker dat bedrijven en organisaties op de bedrijventerreinen elkaar vinden en gaan samenwerken. De organisatiegraad op onze bedrijventerreinen versterkt dit. Samen sterk! Steeds vaker hoor ik dat er bewust lokaal zaken worden gedaan, zowel door de ondernemerscollectieven als door de individuele ondernemers. De achterliggende COVID-periode heeft daar zeker invloed op gehad. Samenwerking ontstaat vaak vanuit verbinding. Het is mooi dat we die samenwerking ook zien ontstaan tussen de ondernemerscollectieven SOBZ en Parkmanagement De Wildeman van de bedrijventerreinen in Zaltbommel.’ 

Marieke zag de verbinding ook terug tijdens de bijeenkomst van 12 oktober: ‘Het is verbazingwekkend hoeveel overeenkomsten binnen de besturen van de bedrijventerreinen er zijn qua ambities en doelen. Tegelijkertijd stonden ze eerst op afstand van elkaar. Het is zo gaaf dat we de eerste stap hebben gezet om samen op te trekken op het gebied van duurzaamheid en nu ook op het gebied van marketing.  Ondernemers informeren en met elkaar verbinden. De succesvolle bijeenkomst van 12 oktober bij Cambium College De Waard was de eerste en smaakt zeker naar meer!’

Terug