Parkmanagement De Wildeman 

Doel van Parkmanagement De Wildeman is om vanuit collectiviteit de kwaliteit van bedrijventerreinen te verbeteren en te borgen. Zo ontstaat er een representatieve en veilige werkomgeving, met een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat. Het aanwezige vastgoed behoudt zijn waarde en voor de vestigers is het er aangenaam ondernemen is.

Draagvlak en betrokkenheid van ondernemers vormen de basis. Parkmanagement De Wildeman is daarvoor de spil, ontzorger en aanjager.

Deelname aan het Parkmanagement op De Wildeman is verplicht vanuit de grondverkoop. Dit draagt bij aan de versterking van de kernwaarden van het bedrijventerrein (duurzaamheid, bereikbaarheid en veiligheid). Maar ook aan de onderlinge betrokkenheid.

Het bestuur van Parkmanagement De Wildeman wordt gevormd door ondernemers van het bedrijventerrein.