Over De Wildeman

Vlak onder het hart van Nederland vind je De Wildeman. Dit bedrijventerrein, net buiten het centrum van de historische stad Zaltbommel, is gebouwd op drie pijlers: duurzaamheid, veiligheid en bereikbaarheid. Deze kernwaarden worden bewaakt door Parkmanagement De Wildeman, waar alle ondernemers bij zijn aangesloten. En door het bestuur ervan, dat bestaat uit de hele breedte van ondernemers die er gevestigd zijn. Daarmee is iedereen er ook van verzekerd dat alle belangen geborgd zijn. 

Duurzaamheid 
Bedrijven die op De Wildeman gaan bouwen krijgen een pakket aan duurzaamheidseisen mee. Daarnaast heeft het bedrijventerrein in 2017 het rapport 'Masterplan Duurzaamheid bedrijventerrein De Wildeman Zaltbommel' opgesteld, dat de basis vormde voor de oprichting van Coöperatie Duurzame Bedrijventerreinen Zaltbommel (CDBZ). Deze energiecoöperatie heeft als doel: in 2025 alle Zaltbommelse bedrijventerreinen - naast De Wildeman zijn dat de bedrijventerreinen die vallen onder de Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerreinen Zaltbommel (SOBZ) - energiepositief. 

Veiligheid 
De ondenemers van De Wildeman werken op het gebied van veiligheid intensief samen met de gemeente Zaltbommel en ondersteunende diensten als politie en brandweer. Een samenwerking die vanaf het begin al voor veel mooie prijzen en certificaten heeft gezorgd, zoals de Veilig Ondernemenprijs (2009), de prijs Beste Bedrijventerrein in de categorie Sociaal (2011) en, meerdere jaren achtereen, het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). 

Bereikbaarheid 
De Wildeman ligt pal aan de A2, vlak bij de A59, A15 en A27, en met de A12, A73 en A50 binnen handbereik. Dit 'mooiste eiland tussen de rivieren' wordt omsloten door de Waal en de Maas. Mede door deze ideale bereikbaarheid over land en water maakt De Wildeman deel uit van Logistics Valley Rivierenland, een samenwerkingsverband van elf gemeenten uit het Rivierenlandgebied, ondernemers, de onderwijssector, Kvk, VNO-NCW en de provincie Gelderland. Samen werken zij aan het versterken van regionale en het aantrekken van (inter)nationale bedrijvigheid.

Zoekt jouw ambitie nog ruimte?  
De Wildeman richt op lokale en regionale markt. Het bedrijventerrein is gefaseerd ontwikkeld en de komende jaren wordt gewerkt aan de realisatie van De Wildeman III, waarmee het totale plangebied op netto 75 hectare uitkomt. Vele bedrijven van naam zijn er al gevestigd, van logistiek via transport en distributie naar industrie en productie, en van kleinere bedrijven in bedrijfsverzamelgebouwen tot de perifere detailhandel. Maar er is nog ruimte voor ambitie. Die van jou?