SOBZ en Parkmanagement De Wildeman: ‘Keurmerk Veilig Ondernemen onderstreept de kracht van een goede samenwerking'

Recent kregen bedrijventerreinen De Ooijk, Veilingweg, Van Voordenpark, De Waluwe en De Wildeman het bericht dat ze samen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B) hebben weten te behouden. En dat is goed nieuws!

We zijn blij dat de inspanningen van Parkmanagementvereniging De Wildeman - die het parkmanagement van bedrijventerrein De Wildeman beheert - en Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerreinen Zaltbommel - de paraplu boven De Ooijk, Veilingweg, Van Voordenpark en De Waluwe - en van de betrokken ondernemers en andere partijen hebben geleid tot het behoud van het KVO-B. 
 
Een onveilig bedrijventerrein zorgt voor veel overlast, en ook voor schade, niet alleen aan het terrein zelf, maar ook aan de reputatie ervan. In het Keurmerk Veilig Ondernemen, een initiatief van MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid, maken ondernemers samen met gemeente, politie en brandweer afspraken om die overlast tot een minimum te beperken. Dat werkt niet alleen positief uit op de werkelijke schade en het veiligheidsgevoel van de ondernemers, hun medewerkers en de burgers, het levert, onder meer, ook een forse vermindering op van schadeclaims die bij de verzekeraars worden ingediend. En dat kan weer tot een mooie beloning leiden, zoals SOBZ recent mocht ervaren
 
Bedrijventerreinen krijgen het Keurmerk niet zomaar, er gaat een heel traject aan vooraf met een enquête, audit en veel overleg met alle betrokken partijen. En elke drie jaar wordt de situatie opnieuw geijkt.
 
We zijn trots op onze hercertificering. Deze laat zien hoe waardevol het is om samen op te trekken en van en aan elkaar te leren. 
 
De officiële uitreiking volgt ergens in het najaar.