SmartDodos: iedere ondernemer meer grip op zijn energieverbruik

Per eind 2022 krijgen alle ondernemers op bedrijventerrein De Wildeman en de bij Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerreinen Zaltbommel (SOBZ) aangesloten bedrijven toegang tot een onmisbare tool in deze tijden van stijgende energieprijzen: SmartDodos.

SmartDodos maakt deel uit van de duurzaamheidsprojecten waar de besturen van De Wildeman en SOBZ mee bezig zijn. Het onderwerp is actueler dan ooit: SmartDodos is een online energieverbruiksmanager die ondernemers inzicht biedt in de opbouw van hun energieverbruik. Met realtime data en met voorspellingen en alerts kunnen zij direct zien waar hun kostenposten zitten en sturen op verlaging. De informatie wordt aangevuld met wekelijkse rapportages over hun energieverbruik/-opbrengst en ieder jaar een complete rapportage met een adviesgesprek. De tool is eenvoudig in gebruik en heel overzichtelijk.

Bij De Wildeman en SOBZ is duurzaamheid misschien wel de belangrijkste pijler onder wat wij voor onze ondernemers doen. Daarom hebben wij een paar jaar geleden de handen ineengeslagen en een gezamenlijke energiecoöperatie opgericht: Coöperatie Duurzaamheid Bedrijventerreinen Zaltbommel (CDBZ), met een bestuur dat bestaat uit onze eigen ondernemers. CDBZ heeft een ambitieuze doelstelling: onze bedrijventerreinen in 2030 energieneutraal.

SmartDodos wordt voor een periode van twee jaar gratis aangeboden door de besturen van CDBZ, Parkmanagement De Wildeman en SOBZ.

Kom op 13 december naar de bijeenkomst
'Meer grip op je energie'
voor alle bedrijven op De Wildeman en de SOBZ-bedrijventerreinen 

Wat is SmartDodos precies en hoe meld je je daarvoor aan? We lichten het uitgebreid toe op 13 december tijdens de bijeenkomst ‘Meer grip op je energie’.
Locatie: Van der Valk Hotel Zaltbommel-A2.

Meld je snel aan via deze pagina. Daar vind je ook meer informatie.  

Meer weten? 
Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Etienne Schiffelers, Parkmanager De Wildeman/tijdelijk bestuurslid SOBZ, info@deparkmanagers.nl