Ondernemen in coronatijd 2 – Logistics Valley helpt

Deze onwerkelijke tijd is er ook een van verbinding. Veel organisaties en bedrijven slaan de handen ineen om hulp te bieden. Zo ook Logistics Valley, waar Zaltbommel deel van uitmaakt. 

Alle logistieke ondernemers hebben te maken met de coronacrisis. Bij sommige bedrijven zijn er, door een daling van de vraag naar producten, mensen en middelen beschikbaar. Andere komen juist handen – of ruimte – te kort. Denk aan chauffeurs, loodsmedewerkers, orderpickers en retourenafhandelaars, of, in het geval van vierkante meters, vrachtruimte.  Voor de logistieke ondernemers in Gelderland heeft Logistics Valley daarom een website opgetuigd om vraag en aanbod bij elkaar te brengen: logisticsvalleyhelpt.nl.

De projectleiders van regionale hotspots Rivierenland, waar Zaltbommel onder valt,  Nijmegen en Liemers/Achterhoek, de drie pijlers onder Logistics Valley,  gaan – kosteloos – op zoek naar oplossingen. Ze brengen vraag en aanbod in de eigen regio’s bij elkaar, verzamelen op de website alle benodigde informatie over maatregelen en mogelijkheden, bundelen de krachten om bij de provincie Gelderland stevig in te zetten op ondersteuning en begeleiden de ondernemers met, onder andere, continuïteitsvragen door met ze te klankborden.

Logistics Valley, een initiatief van de provincie Gelderland, is een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs, kenniscentra en ondernemers. De gedachte: door alle kennis en kunde samen te brengen komen we sneller verder.

Samen sterk. Zeker in deze tijden van essentieel belang!