'Een gemeente maak je samen'

Op maandag 15 januari ging een kleine groep ondernemers in gesprek met Ed Goossens, sinds eind oktober vorig jaar wethouder (onder meer) Duurzaamheid en Economie bij de gemeente Zaltbommel. De kennismaking, een initiatief van SOBZ en De Wildeman, vond plaats bij Schouten & Nelissen.

Sinds 2010 zit Ed Goossens, afkomstig uit het bedrijfsleven, met name op het gebied van distributie en logistiek, in de politiek; hij was onder meer wethouder en locoburgemeester van de gemeente West-Betuwe. Eind oktober vorig jaar volgde hij Willem Posthouwer op als wethouder bij de gemeente Zaltbommel. Zijn portefeuille omvat onder meer Duurzaamheid en Economie. Op 15 januari ging hij, op initiatief van SOBZ en De Wildeman, in gesprek met ondernemers van de betrokken bedrijventerreinen. Twee pijlers droegen zijn interactieve verhaal. De ene: ‘binnen beginnen is buiten winnen’: wil je als gemeente resultaten halen, moet je ervoor zorgen dat binnen de organisatie iedereen helder heeft waar je voor staat en gaat. De andere: de kracht van het collectief. Ed Goossens: ‘Als gemeente moeten we intern duidelijk hebben wat onze visie is, wie we (willen) zijn, wat we daarvoor nodig hebben, en wat we (niet) te bieden hebben. Anders weten burgers en ondernemers niet wat ze aan ons hebben.

We staan voor een paar grote opgaven: duurzaamheid (energie), statushouders, asielzoekers en migranten, waaronder arbeidsmigranten. Dat laatste geeft al aan: daar hebben we onze ondernemers hard bij nodig. Communicatie, intern en extern, is daarbij essentieel. Ik houd van: afspraak is afspraak; ‘nee’ is ook een antwoord. De rol van de wethouder daarin? Ik noem het weleens ‘de meest leuke hondenbaan die er is’. Ik ben een soort verbindingsofficier, ik heb te maken met de gemeente, de inwoners en de ondernemers, met de provincie, en met ‘Den Haag’.  

Energie is nu een belangrijk thema. We hebben te maken met netcongestie, uitbreiding en nieuwe aansluitingen zijn voorlopig niet mogelijk; TenneT heeft alles pas in 2029 op orde. Maar ook de beschikbaarheid van menskracht is een probleem; straks hebben we óf geen bouwers, óf geen stroom, óf te hoge prijzen. Zelfvoorzienendheid wordt steeds belangrijker. Als gemeente zouden we een meer ondernemende organisatie op kunnen zetten. Maar ook daar geldt: dat kan niet zonder de input van en samenwerking met de inwoners en de ondernemers. We hebben elkaar nodig. Sowieso, maar zeker als we dingen willen veranderen. Het college gaat nu iedere maand ergens formeel op bedrijfsbezoek en dat is heel goed, maar ikzelf wil dat ook gaan doen, gewoon informeel, van mens tot mens. Want ik vind: je haalt buiten op wat je binnen nodig hebt. Laat mij maar het cement zijn om dingen voor elkaar te krijgen. Een gemeente maak je tenslotte samen.’

Heb jij een vraag, opmerking of suggestie voor Ed Goossens, stuur deze dan naar het bestuurssecretariaat van de gemeente, bestuur@zaltbommel.nl.