De energieprojecten van CDBZ, de gezamenlijke energiecoöperatie van De Wildeman en SOBZ

Op 13 december organiseerden de besturen van Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerreinen Zaltbommel (SOBZ) en Parkmanagement De Wildeman de bijeenkomst ‘Meer grip op je energie’. Parkmanager Etienne Schiffelers gaf een presentatie over de projecten waar de gezamenlijke energiecoöperatie CDBZ op de bedrijventerreinen aan werkt of heeft gewerkt en wat de coöperatie doet om de krapte op het energienet het hoofd te bieden.

 “Deze maand vijftien jaar geleden vloog een Apache-helikopter van de Luchtmacht tegen een hoogspanningskabel, waardoor de Bommelerwaard ruim twee etmalen zonder stroom kwam te zitten. Huishoudens, maar ook bedrijven. Zo’n afhankelijke situatie moeten wij hier niet willen meemaken, vond Frans van Rijn, voorzitter van Parkmanagement De Wildeman. Het idee voor energiecoöperatie CDBZ was geboren en in 2019 ging de coöperatie van start. Met een mooie ambitie: onze bedrijventerreinen – De Wildeman en de SOBZ-terreinen – in 2030 energieneutraal. Uitdagingen: financiering, draagvlak bij de ondernemers zelf, en de juiste mensen aan tafel: experts, maar ook stakeholders als de gemeente Zaltbommel, en Liander en Tennet.

Inmiddels zijn er al mooie projecten gerealiseerd of nog in ontwikkeling. Denk aan het warmtenet op De Wildeman tussen Hitachi Vantara en DHL Parcel, dat deze zomer in gebruik werd genomen en waar wellicht nog meer ondernemers op aangesloten gaan worden. Of de collectieve energie-inkoop; inmiddels doen er veertig ondernemers aan mee. Op de planning staan – of op de tekentafel liggen – nog kansrijke projecten als een drijvend zonnepark (start eerste kwartaal 2023), batterij-opslag (heel succesvol op bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk), een landzonnepark en centrale oplaadfaciliteiten voor het wagenpark van de logistieke bedrijven hier.

Een groot knelpunt: de grenzen aan de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Sommige bedrijven kunnen hun afname niet uitbreiden of kunnen niet starten, andere kunnen niet terugleveren aan het net. Liander ziet pas voor eind 2023 nieuwe mogelijkheden maar geeft geen zekerheid, want er is een wachtlijst. Wat we dan kunnen doen is kijken hoe we de verdeling van de huidige capaciteit kunnen stroomlijnen; sommige ondernemers hebben een gecontracteerd vermogen dat ze niet maximaal benutten, anderen lopen tegen een tekort aan. Als we die energie nou beter verdelen creëren we ruimte op het netwerk. 

Een handige tool is SmartDodos. Met SmartDodos krijgen ondernemers realtime inzicht in hun eigen energieverbruik, en wij zicht op het collectieve plaatje; de privacy blijft daarbij overigens geborgd, we kunnen niet op individueel niveau kijken, maar dat inzicht helpt ons – en daarmee de ondernemers – om te zien wat nodig is.

Onze ondernemers krijgen SmartDodos twee jaar lang van ons cadeau. Tegen wie niet bij de presentatie was zou ik willen zeggen: meld je vooral aan. Hoe meer data we hebben, hoe beter en gerichter we kunnen handelen, hoe groter onze slagkracht en hoe steviger onze rol van gesprekspartner voor de betrokken stakeholders. Dat is goed voor de bedrijventerreinen als geheel, goed voor de onderlinge betrokkenheid én goed voor onze ondernemers individueel. Niet alleen om onze gezamenlijke duurzame ambitie waar te maken, maar ook om de continuïteit te waarborgen in deze tijd van energieschaarste waar we voorlopig nog mee te maken zullen hebben.”

Meer informatie?

Ben jij ondernemer op De Wildeman of een van de bij SOBZ aangesloten bedrijventerreinen en heb je het event van 13 december gemist, maar wil je graag gebruikmaken van SmartDodos? Hier lees je hoe het werkt en hoe je je aanmeldt.

De Powerpoint-presentatie van Etienne terugkijken? Die vind je hier.